Ekonomi

Resmi Gazete’de bugün (25.11.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– İştirak Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2018 Yılı Türkiye İçin Yıllık Hareket Programına İlişkin Finansman Mutabakatında Değişiklik Yapılmasına Ait Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komitesi Ortasında 10/11/2022 ve 14/11/2022 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6424)
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Takviyesine Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6425)
YÖNETMELİKLER
–– Ulusal Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Birinci Sefer Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Tahsilat Genel Bildirisi (Seri: B Sıra No:15)
–– Tahsilat Genel Bildirisi (Seri: B Sıra No:16)
–– Ziraî Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Bildirim (No: 2022/34)
–– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Ziraî Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına Ait Uygulama Asılları Bildirimi (Tebliğ No: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2022/40)
–– Birtakım Tüketici Eserlerinde Uygunluk Kontrolü Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildiri (No: 2022/34)
–– Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Data Paylaşım Servislerine Ait Bildirimde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Mecburî Zelzele Sigortası Tarife ve Talimat Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Ait Tebliğ
KURUL KARARLARI
–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 24/11/2022 Tarihli ve 11412/1-2 Sayılı Kararları
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2022 Tarihli ve 2018/21028 Müracaat Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu